Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Ja już nigdy nie nauczę się tego, aby ktoś był obecny. To już trwałe, mechaniczne uszkodzenie
— żulczyk
Reposted fromsfeter sfeter
6039 c51a 500
Reposted fromhavingdreams havingdreams viasfeter sfeter
Jestem zmęczony i nie mam ochoty strasznie za czymś tęsknić.
— Herta Muller
Reposted fromsfeter sfeter viapanrafalczyk panrafalczyk
Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni, mówi jeden z najgłupszych sloganów psychologicznej nowomowy, bo to, co mnie nie zabije, może mnie zmienić - na długo albo na zawsze - w żyjącego trupa z wypalonym środkiem i pozorem ruchu.
— Joanna Bator
Reposted fromsfeter sfeter
5229 a961
4314 f643 500
Są tacy artyści, którzy porywają mnie w stu procentach do siebie, do innej bajki, świata o innym wymiarze, którzy pokazują mi historię, którą można oglądać tylko zamkniętymi oczami.
— ~~~~
0029 4c4c 500
Reposted fromwu-xia wu-xia
8142 9466
Reposted frombezgrzesznie bezgrzesznie
Reposted fromcorvax corvax viawhygohome whygohome
Reposted fromchudazupa chudazupa
6247 e426
hello donnie darko
Jul 1
Add this event to a calendar application
Uwielbiam, kiedy książka jest napisana tak, że cytatami z niej chciałoby się wytapetować mieszkanie
Reposted fromxalchemic xalchemic
Lubimy towarzystwo, ale nie możemy znieść ludzi cały czas koło siebie. Więc gdzieś się gubimy, potem wracamy i znów znikamy w diabły.
— Jon Krakauer "Wszystko za życie"
Reposted fromxalchemic xalchemic
6235 979a
9593 34dc 500
Reposted fromholymoly holymoly viaJokes4nothing Jokes4nothing
W każdym: "nie wiem","nie chce", "nie umiem" i "nie potrafię", jest więcej strachu niż prawdy. 
— ~
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaczekoladaaa czekoladaaa
4104 97ae 500
Reposted byZurui Zurui
Zapomniałam już jak to jest być kochanym.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl